Måla med hallon, morot och ärta!


Göteborgs Konsthalls konstpedagog kommer till er förskola och dukar upp till ett kalas med ätbar färg. Varje barn får en egen plats vid bordet med papper, en palett, en pensel och får måla med färgerna orange, grönt, lila och blått. Färgen består av plantbaserad yoghurt blandad med hallon, morot och ärta. Färgerna smakar olika och har olika konsistens. Varje färg får olika betydelser.

Med stor fördel går det att kombinera lektionerna Konstpromenad och Måla med hallon, morot och ärta! Då kan konstpedagogen koppla ihop de estetiska intryck barnen fått från konstpromenaden och ta dem rakt in i målarworkshopen. Lektionen ger tillfällen att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och sin närmiljö.

Lektionen är utvecklad tillsammans med förskolaområdet Hjällbo/ Eriksbo i projektet ”Kan en sten bli en häst”?

Koppling till läroplan:

 ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”  

”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” Läroplan för förskolan Lpfö18