Solrosens liv

  • Biologi
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

Kom och lär dig om solrosens liv. Vi tar reda på allt vi kan om fröer och funderar över vad de behöver för att kunna växa och gro. Alla barn sår solrosfröer i en kruka och tar med sig till skolan för att driva upp och följa dess utveckling. Vi tittar sedan på solrosor i konsten och målar bilder av hur vi tror solrosorna kommer att se ut när de sträcker sig stolt upp mot himlen.Mötesplats : Roten