Göteborgs botaniska trädgård

Vi vill väcka nyfikenhet och sprida kunskap om växtvärlden och den biologiska mångfalden. Hos oss får ni möjlighet att utforska en inspirerande läromiljö med alla sinnen. Vi erbjuder spännande lektioner för alla åldrar och skolformer utformat efter läroplanen. Hör gärna av er om ni har egna idéer eller specifika önskemål.

Vi följer gällande råd och rekommendationer med anledning av pandemin, vilket kan medföra att aktiviteter och lektioner ställs in med kort varsel


Kalendarium