På egen hand: Med sinnena ute i naturen

  • Biologi
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Utomhus
  • Naturvetenskap
  • Biologisk mångfald

Ni kan låna en ryggsäck som innehåller en inspirationshandbok samt pedagogiskt material som ska underlätta att uppleva naturens mångfald med alla sinnen. Ni kan välja mellan ett sjuttiotal olika övningar, uppdrag och lekar som ska aktivera och utmana elevernas sinnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Ryggsäcken lånas ut kostnadsfritt i 14 dagar så att ni hinner bekanta er med innehållet och använda materialet antingen på plats i Botaniska eller i er egen närmiljö. Materialet kräver förberedelse!


Avhämtning och återlämning: Ryggsäcken kan hämtas och lämnas i besökscentret nära entrén under ordinarie öppettider fr o m den dagen som i schemat anges som bokningens första dag.

Besökscentrets öppettider: 

oktober - mars  kl. 12 - 16,
april - september kl. 10-19

Vi tar ut en avgift på 300:- för ryggsäcken om den inte hämtas, avbokas mindre än en vecka innan lånetidens början eller lämnas in för sent. Lämnas ryggsäcken in för sent ansvarar du för transporten till nästa skola.