Kompost och kretslopp

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

I komposten sker i princip samma sak som i och på marken i naturen: det döda växtmaterialet bryts ner av markens organismer (svampar, bakterier, maskar och småkryp) och bildar ny näringsrik och vattenhållande jord.

Hur fungerar en kompost? Vi funderar över vad man kan kompostera, hur man komposterar och varför. Vi undersöker nedbrytarna med luppar och bestämningsnycklar och studerar deras levnadssätt. Vi tar också reda på varför det är varmt inne i en kompost.


Mötesplats - Roten