Hur gör växterna?

  • Biologi
  • Lyssna och prata
  • Utomhus
  • Naturvetenskap

Fokus på växterna och deras spännande livscykel. Finns det något som en normal växt eller är det snarare normalt att alla växter är olika?

Vi undersöker olika blommor, dissekerar dem och klurar ut vad som är vad. Vi pratar om pollination och hur det går till.

Vi följer en pollinatör och ser vad de föredrar. Är det färgen, en viss typ av blomma eller är de helt enkelt inte så kräsna?


Mötesplats: Roten