Normer i konsten

 • Debatt och diskussion
 • Demokrati och jämställdhet
 • Filosofi
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Mode och Design
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Samtidskonst
 • Svenska


Normer är de oskrivna regler som vi alla förhåller oss till dagligen. Normerna i vårt samhälle styr oss mer än vi tror, och formar hela tiden vår uppfattning om oss själva och människor omkring oss. Hur påverkas vi av olika normer? I konsten ser vi tydligt vilka normer som varit rådande under den tid konstverket är skapat. Porträtt skvallrar om bland annat modeflugor, könsroller och tabun. Vilka är det som blivit avbildade – folket eller de med makt? Vi tittar på konsten och diskuterar genus, klass, kultur och representation. Kan alla känna igen sig i konstverken?

Förbered gärna eleverna på begreppen genus respektive normer, gärna med exempel.

Lektionen kräver en god nivå i svenska språket.

Lektionen åldersanpassas. 


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 550:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 510 kr.