Nedslag i mellankrigstiden – om politik och tankar som ledde fram till andra världskriget

  • Demokrati och jämställdhet
  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Samhällskunskap
  • Samtidskonst
  • Mänskliga rättigheter
  • Samtidshistoria


Med krigets fasor i färskt minne började mellankrigstiden (1919-1939) med en förödande pandemi för att ett decennium senare följas av en börskrasch som slog ekonomin i spillror. Under samma period fick Sverige allmän rösträtt och la grunden för det svenska folkhemmet. I Göteborg byggdes den stora Jubileumsutställning med bl.a. Götaplatsen och Liseberg.

I utställningen på konsthallen gör åtta konstnärer sin tolkning av denna period. De riktar blicken lite vid sidan av och hittar fascinerande berättelser om individer och händelser under denna tid. Genom deras verk möter vi några av de tankebanor som kom att leda fram till ännu ett förödande krig och en förintelse. De lyfter fram dåtidens politik och dess snäva syn på vem som passade in i det folkhem man höll på att bygga. Konstnärerna lyfter fram förföljelser av homosexuella, polisens selektiva syn på vilka som fick resa in i landet eller inte, rasbiologiska institutet etc.

I lektionen får eleverna själva reflektera över de frågor utställningen väcker, samtala om och tolka konstverk under vägledning av konsthallens pedagog.

 

Lektionen passar bra för såväl historie- som samhällsämnet förutom t.ex. konstarterna och samhället och bild.