Full fart i humleboet

  • Biologi
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Skapande verkstad
  • Slöjd och Konsthantverk
  • Utomhus
  • Naturvetenskap

På våren vaknar humledrottningarna och ger sig ut för att leta boplats, lägga ägg och samla pollen och nektar. Ju fler ägg humledrottningen lägger under sommaren, desto fler larver kläcks och desto fler arbetare kan drottningen få som medhjälpare både i boet och i jakt efter mat. Om humlesamhället mår bra, föds även många nya humledrottningar som kommer att starta nya humlebon nästa vår. 

Ni får i uppdrag att hjälpa humlorna att bygga så stora samhällen som möjligt! Var är den bästa boplatsen? Hur många och vilka blommor finns som kan ge mat? Hur hänger humlornas välbefinnande ihop med skörden av frukt, bär och olika grönsaker vi äter? 

På ett lekfullt sätt kan ni lära er om humlor, blommor och pollinering och få värdefull kunskap om humlors liv och leverne. Lektionerna  innehåller även en skapande aktivitet där vi nåltovar en humla.


Mötesplats - Roten