Bland hoppstjärtar och krassefilurer

  • Biologi
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Skapande verkstad
  • Utomhus
  • Naturvetenskap

Vad är jord och hur blir den till? I naturen bryts det döda växtmaterialet ner av markens organismer (svampar, bakterier, maskar och småkryp) och bildar ny näringsrik jord. Vi undersöker olika nedbrytare med lupp och bestämningsnyckel, luktar och känner på förmultnande kompost och skapar roliga figurer av strumpor, jord och krassefrön.