Hej häst (och andra djur)! Verkstad

 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Etik och värderingar
 • Skapande verkstad
 • Svenska
 • Workshop
 • Existentiella frågor
 • Vänskap
 • Relationer
 • Familj


En uv som ruvar, en krabba som kryper och fåglar som flyger. I konsten på Göteborgs konstmuseum kryllar det av olika djur. Vissa av konstnärerna har målat av sina husdjur, andra har skapat fantasivarelser. Djur och människa har alltid levt sida vid sida. 

Vad tycker du om djur? I den här verkstadslektionen tittar vi närmre på djur i konsten och går sedan till Studion för att skapa våra egna!

Lektionen åldersanpassas. 


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 550:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 510 kr.