Lektion för särskola och grupper med synnedsättning: SE, LYSSNA, KÄNN!

 • Debatt och diskussion
 • Filosofi
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Samtidskonst
 • Svenska
 • Existentiella frågor
 • Relationer
 • Genus
 • Samtidshistoria


Lektionen äger rum i museets stora Skulpturhall. Vi undersöker rummet och några av konstverken genom att inte bara titta utan också använda rösten för att lyssna på ekot, och händerna för att utforska skulpturernas material och formspråk. Är skulpturerna varma eller kalla och hur känns ytan? Tunna vantar används eftersom skulpturerna är känsliga för fingeravtryck.

Med lektionen vill vi:

- Introducera eleverna till Göteborgs konstmuseum och ge dem möjlighet att uppleva det utifrån sina egna förutsättningar.

- Använda kroppen och de olika sinnena som redskap i undersökandet av Skulpturhallens arkitektur och av ett antal skulpturer i olika material och uttryck.

- Ge erfarenhet av hur olika material, ytstrukturer och former känns och hur detta påverkar vår upplevelse.

- Ge kunskap om hur skulpturer av olika material skapas.

- Stärka tilliten till den egna upplevelsen av ett konstverk.


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Till höger på sidan hittar du nedladdningsbara pekkartor med bildstöd. Dessa finns även att låna i museets reception. Meddela gärna i förväg om du önskar använda dessa under lektionen. 


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 550:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 510 kr.