Konsten att känna

  • Filosofi
  • Historia
  • Identitet
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Normer
  • Etik och värderingar
  • Svenska
  • Existentiella frågor
  • Genus


Konst och känsla går ofta hand i hand. Konstverk kan provocera, väcka minnen eller få oss att känna absolut ingenting. Under vissa perioder i konsthistorien har målet varit att hålla tillbaka känslor och under andra har dramatik och stora gester stått i centrum. Under den här lektionen rör vi oss högt och lågt genom känslor i konsten! Vi pratar om vilken känsla konstnären velat förmedla och framförallt om hur. Och vad känner vi själva inför konsten vi tittar på?

Lektionen åldersanpassas.


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 580:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 550 kr.