Med nya ögon - En digital visning och skapande på förskolan! Projekt


Välkommen till en digital visning av konsthallen där konstpedagogen fokuserar på ett eller två av konstverken i pågående utställning och gör en närstudie av hur konstnären har arbetat med tema, teknik och material. Under visningen ställer konstpedagogen frågor till barnen och öppnar upp för dialog om vad konstverken berättar. Innan lektionen skickar vi ett kreativt kit till er förskola med konstnärsmaterial, som kan kopplas till konstverket vi tittar på under visningen, för att känna på under visningen och använda i skapande med barnen efteråt. 

Lektionen anpassas till barnens ålder.