Digital lektion: Bring Back Lost Love

 • Demokrati och jämställdhet
 • Globala perspektiv
 • Historia
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Samtidskonst

Välkommen till en livestreamad, dialogbaserad lektion! 

Fågelholkar, skolbänkar och porslinshundar. I konstnären Kemang Wa Lehuleres utställning möter du föremål som är både välbekanta och oväntade. Wa Lehulere är född 1984 och är en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer från Sydafrika.  I hans utställning Bring Back Lost Love kan du se skulpturala verk, installationer och teckningar.

I en livestreamad lektion med fokus på dialog möter du och din klass Wa Lehuleres verk som är både poetiska och mångtydiga. Han utforskar relationen mellan privata och kollektiva historier för att skildra hur Sydafrikas våldsamma förflutna än idag hemsöker landet. I sin konst använder han upphittade och återanvända föremål, teckningar, texter och personliga minnen. Ämnena som utställningen behandlar är förtryck, drömmar som inte gått i uppfyllelse och erfarenheter som tystats och raderats ur historieskrivningen.

Lektionen ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i historia på ett nytt och spännande sätt. Genom betraktande och dialog kan de få nya perspektiv på omvärlden. Lektionen är också utformad utifrån läroplanen Lgr 11. Fokuset ligger på kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, ur nutida, historiska, nationella och internationella perspektiv (Skolverket 2011).

Praktisk info – digital lektion

 • Vi föredrar att använda google meets som digital plattform. Vår pedagog kontaktar er inför lektionen och går igenom det tekniska.
 • Lärare ansvarar för att informera och bjuda in eleverna.
 • Konstpedagogen ger en introduktion på ca 20 min. Efter introduktion finns möjlighet för elever och lärare att ställa frågor.
 • En lärarhandledning (Pdf) med förslag på fördjupningsuppgifter till elever finns att ladda ner under bilaga. 
 • Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborg stad kostar en lektion 450 kr.