Digital lärresurs - Allt har en historia - bygg din egen lektion

  • Arkeologi
  • Globala perspektiv
  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Andra världskriget
  • Digitalt
  • Online
  • Samtidshistoria

Välkommen till Världskulturmuseernas digitala lärresurs Allt har en historia. Föremål kan berätta om många olika aspekter av världshistorien och människans utveckling, dess olika kulturer och epoker. Via föremål och tillhörande kortfilmer gör vi nedslag i världshistorien från de första jordbrukande kulturerna till dagens samhälle.
Här finns lektionsmaterial om människans historiska avtryck på världen och material till att fundera över världens framtid, möjligheter och utmaningar.  
Vad kan ett museiföremål berätta? Allt har en historia! 

Till lärresursen: allt har en historia