Digital lektion: Kika in i konsthallen!

  • Konst och bild
  • Samtidskonst
  • Online

Göteborgs Konsthall ligger på Götaplatsen vid sidan om konstmuseet. Huset har inga synliga fönster och ser ut som ett inslaget paket – omöjligt att gissa vad det rymmer. Spännande! När dörrarna öppnas väller berättelserna ut via olika konstnärliga uttryck som triggar vår fantasi och föreställningsförmåga, och låter oss förundras tillsammans. Det finns så mycket att berätta om konsten som visas: Vad är det vi ser? Hur tänker konstnären? Varför har hen valt just det materialet? Hur lång tid har det tagit …?  Samtidigt finns det mycket att dela tillsammans. Hur uppfattar vi konstverken och vilka olika associationer får vi? Det är här vi möts under den här lektionen. Konstpedagogen guidar oss in och fram till några av konstverken. Vi har en dialog om det vi ser och eleverna kan ställa frågor. Konstpedagogen fyller på och berättar mer om de bakomliggande berättelserna. 

Lektionen är online och pedagogen växlar mellan att vara i bild och att filma konsten, både långt ifrån och väldigt nära. Det här är ett unikt tillfälle att kika in i ett rum som vi äger tillsammans och få nycklar till att möta samtidskonst, få höra fantastiska berättelser och få syn på andra människors perspektiv på vår samtid, vår historia och vad det är att vara en människa. 

Tillfället passar utmärkt som en första introduktion till konsthallen och samtidskonsten, antingen självständig, eller i kombination med ett kommande fysiskt besök. 


”Barn och ungas kreativitet ska uppmuntras och de ska ha rätt till kulturövning och eget skapande oavsett uttrycksform. Barn och unga ska kunna påverka såväl kulturutbudet som formandet av staden och ges möjlighet att till fullo delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Lika viktigt som att underlätta och stödja barn och ungas egen kreativitet och skaparlust är att ge dem möjlighet att ta del av professionella konstupplevelser. ”   (Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026)  


”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” (Läroplan för förskolan Lpfö1)