Bildanalys

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Filosofi
  • Historia
  • Identitet
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Etik och värderingar
  • Religionskunskap
  • Svenska


Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Vi undersöker saken närmare och funderar över konstnärens avsikter, våra tolkningar, och hur en bild kan fungera olika i olika sammanhang. På vilka sätt påverkar till exempel komposition, färgval och ljussättning vår upplevelse av bilden? Hur kan vi träna oss i att förstå vilka medel bildframställare använt sig av för att få avsedd effekt? Lektionen ger värdefulla verktyg i dagens bildbaserade värld!

Lektionen åldersanpassas. 


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.