Film: 5 tips till dig som vill prata om konst med dina elever


Den här filmen är framtagen till dig som lärare som vill prata om konst med dina elever. Det är roligt och givande men ibland också utmanande. 

Vi hoppas att följande tips kan ge dig värdefulla verktyg i mötet med konsten!