Film: Nedslag i modernismen: Impressionism


Mot slutet av 1800-talet förändras konsten tillsammans med de stora förändringarna i samhället. En grupp konstnärer som vill fånga ögonblicket kallas impressionister. I filmen ger Jonna Kihlsten, konstpedagog på Göteborgs konstmuseum, en kort introduktion till stilen med fokus på Claude Monets verk Näckrosorna. 


Är du nyfiken på mer modernism? Boka vår lektion Modernism, som också finns tillgänglig som digital lektion.