Skolprogram - Förskola - Förstå varandra

  • Globala perspektiv
  • Lyssna och prata
  • Vänskap
  • Värdegrund
  • Barnkonventionen

I skolprogrammet får barnen fundera på hur de är en bra kompis. Vi utgår från olika känslor och behov och hur barnen uttrycker och hanterar dem. Barnen får tillfälle att reflektera över när de kan känna olika känslor och sätta sig in i hur det kan vara att för någon annan. Särskilt fokus läggs på kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Välkomna till en trygg och lugn museimiljö. Vi jobbar i en avskild del i utställningen Tillsammans och utgår från museets samlingar och barnens egna erfarenheter. För att alla barn ska kunna komma till tals och känna sig lyssnade på vill vi arbeta i små grupper. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats.

Skolprogrammet får även att boka på vår hemsida men då med starttid 10:15 på tisdagar. Välj "Skolprogram i Tillsammans":
Världskulturmuseet Internetbokning (varldskulturmuseet.se) 


Önskar ni komma i kontakt med oss?
Ni når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)