Film: Bildanalys av David Klöcker Ehrenstrahls målning "Porträtt av Ingeborg Banér"


Presentation och bildanalys av David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av Ingeborg Banér, målat 1662. Målningen finns utställd i Göteborgs konstmuseums samling på våning 5.  


Är du nyfiken på mer om konstens symbolik? Boka lektionen "Symboler i konsten - ett hemligt språk".

Är du nyfiken på mer om normer i konsten? Boka lektionen "Normer i konsten".

Båda två finns tillgängliga som digitala lektioner.