Play: Videoverk ur samlingen

 • Debatt och diskussion
 • Demokrati och jämställdhet
 • Film
 • Globala perspektiv
 • Grupparbete/övning
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Moderna språk
 • Musik
 • Normer
 • Samhällskunskap
 • Samtidskonst
 • Sorg
 • Existentiella frågor
 • Psykisk ohälsa
 • Relationer
 • Mänskliga rättigheter
 • Myter och sagor
 • Genus
 • Värdegrund
 • Jämställdhet
 • HBTQ
 • Historiebruk
 • Källkritik
 • Sång och musik
 • Samtidshistoria
 • språk

Play: videoverk ur samling en visar ett stort urval videoverk ur Göteborgs konstmuseums samling. Många av verken har sällan visats för publik. Här blandas experimentella uttryck med animationer och aktivism. Teman som klimatet, könsnormer, identitet och utanförskap berörs. Kanske kan ett besök i utställningen väcka viktiga diskussioner kring politik och ansvar i den rådande samhällsdebatten?

Visningen bygger mycket på elevernas eget intagande av verken. Först ger konstpedagogen en introduktion till urvalet, sedan går eleverna på egen hand runt i utställningen och tittar på de verk de tycker verkar intressanta. Avslutningsvis samlas gruppen igen för att samtala om tankar och intryck.


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.