Renässans, barock och rokoko

 • Demokrati och jämställdhet
 • Filosofi
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska


Vilka symboler hittar vi i 1500-talets religiösa bilder? Sverige var en stormakt under 1600-talet, hur såg konsten ut då? Och på vilket sätt ville man porträtteras på 1700-talet?

Vi studerar konstens utveckling från 1450-talet till och med 1700-talet, på kontinenten och i Sverige. Vi tittar på typiska särdrag för de tre epokerna och pratar om de sammanhang konstverken kom till i, och konstverkens funktion. Här finns verk av bland andra Lucas Cranach d y, David Klöcker Ehrenstrahl, Peter Paul Rubens, Rembrandt och Alexander Roslin.

Lektionen åldersanpassas.

 

Praktisk information

Eftersom våra verk från renässansen hänger i trånga salar kommer vi inte att kunna samlas i helklass framför dessa verk. Eleverna får därför studera verken på egen hand under lektionen med anvisningar av konstpedagogen.

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.