CODA

 • Identitet
 • Moderna språk
 • Normer
 • Samhällskunskap
 • Humor
 • Relationer
 • Familj
 • Barnkonventionen
 • Sång och musik
 • engelska
 • språk

USA 2022 | Regi Sian Heder | 1h 51min engelskt tal, svensk text. Syntolkning och uppläst text finns tillgänglig i appen MovieTalk.

17-åriga Ruby är den enda hörande medlemmen i en döv familj - en CODA, ett barn till döva vuxna. Hennes liv kretsar kring att fungera som tolk för sina föräldrar och arbeta på familjens fiskebåt varje dag före skolan. Livet verkar rätt utstakat för hennes del men så går hon med i skolans kör och med hjälp av en inspirerande lärare inser hon att hon faktiskt kan sjunga och har möjlighet att komma in på ett prestigefullt collage. Samtidigt öppnar familjen ett helt nytt fiskekollektiv och blir än mer beroende av dotterns hjälp.  

Filmen vann tre Oscars 2022 för bästa film, bästa manliga biroll och bästa manus efter förlaga.

I samarbete med Levande Historia, bjuder vi på visningarna av denna film.
Dvs kostnadsfri för alla elever, F-gymnasiet, i Göteborg oavsett organisationstyp och inriktning.

Kopplingar till Läroplanen 
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 4-6 och 7-9 i bl a musik, samhällsvetenskap och teckenspråk för hörande. Exempel: 

Musik årskurs 4-6: 

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.  

Samhällsvetenskap 7-9: 

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 

 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 

Teckenspråk för hörande 4-6: 

 • Berättelser och annan fiktion på teckenspråk, även i dramatiserad form. 


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!