1982

  • Vänskap
  • Relationer
  • Krig
  • Samtidshistoria

Libanon 2019 | Regi Oualid Mouaness  | 1h 40 min arabiskt tal, svensk text. 

Det är sista skoldagen på skolan uppe i bergen, under 1982 års invasion av Libanon, och Wissam är fast besluten att äntligen berätta för sin klasskamrat Joanna om sin kärlek till henne. Samtidigt försöker hans lärare – som befinner sig på olika sidor av den konflikt som splittrar landet – att dölja sin oro.

SYNTOLKNING- till visningen den 10e november finns möjlighet att få live syntolkning för synsvaga elever och/eller uppläst text för elever som har svårt att hinna läsa undertexter. Har någon eller några av dina elever behov av detta maila ramona.vardeh@kultur.goteborg.se för bokning. 


Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 4-6 och 1-3 i bl a samhällsvetenskap, historia och religion. 

Religion 4-6: 

  • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. 

Samhällskunskap årskurs 1-3: 

  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan.  


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!