Beans

 • Debatt och diskussion
 • Film
 • Geografi
 • Historia
 • Identitet
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Mänskliga rättigheter
 • Barnkonventionen
 • Samtidshistoria

Kanada 2020 | Regi Tracey Deer  | 1h 32min , engelskt tal svensk text. 

När myndigheterna bestämmer sig för att skövla mohawkernas skog för att bygga en golfbana uppstår en konflikt där delar av lokalbefolkningen tar ställning mot ursprungsbefolkningen. Mitt i allt detta håller Beans, en ung mohawk, på att växa upp, bli kär och välja utbildning. Filmen är baserad på verkliga händelser som utspelade sig i Quebec 1990.

I samarbete med Levande Historia, bjuder vi på visningarna av denna film.
Dvs kostnadsfri för alla elever, F-gymnasiet, i Göteborg oavsett organisationstyp och inriktning.

Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 4-6, 7-9 i bl a samhällsvetenskap, historia och geografi. 

Historia års 7-9: 

 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta. 

Geografi års 4-6 och års 7-9: 

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.  

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. 


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!