Into The Storm

 • Film
 • Geografi
 • Identitet
 • Normer
 • Hälsa och livskraft
 • Relationer
 • Familj
 • Sport
 • Genus
 • Uppväxtskildring
 • Dokumentär

En la tormenta Storbritannien 2020 | Regi Adam Brown | 1h 24min spansk tal, svensk text. 

Vi får följa den peruanske surfaren Jhonny Guerrero från fjorton års ålder genom turbulent tonårstid och svallande känslor, när havet sliter honom i stycken och samtidigt räddar hans liv. Han får välja, havet eller gatorna?
Into the Storm är en odyssé över liv, utanförskap och pånyttfödelse – en surfdokumentär som tar sig in i hjärtat.

I samarbete med Levande Historia, bjuder vi på visningarna av denna film.
Dvs kostnadsfri för alla elever, F-gymnasiet, i Göteborg oavsett organisationstyp och inriktning.

Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 4-6, 7-9 i bl a samhällsvetenskap och biologi. Exempel:

Samhällsvetenskap års 7-9: 

 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Biologi årskurs års 7-9:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.  


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!