Mina bröder och jag

  • Identitet
  • Normer
  • Sorg
  • Relationer
  • Familj

Frankrike 2021 | Regi Yohan Manca  | 1h 48min franskt tal, svensk text. 

Mes frères et moi

En lång och varm sommar har just börjat. Nour bor med sina tre äldre bröder i en fransk kuststad dit turisterna vallfärdar. Själv ska han göra samhällstjänst på sin skola och turas om med bröderna att se efter mamman, som ligger döende i ett rum i lägenheten där de bor. Räkningar ska betalas och alla gör sitt bästa för att resolut och helst så lagligt som möjligt få ekonomin att gå ihop. Men i den pragmatiska tillvaron korsas Nours väg med Sarahs, som håller sommarkurser i opera. Snart finner han sig indragen i en spirande passion som hans bröder nog varken skulle förstå eller acceptera?


Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 7-9 i bl a samhällsvetenskap, franska och musik. Exempel:

Franska-moderna språk års 7-9: 

  • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter. 

  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används. 

Musik års 7-9:

  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. 

Samhällskunskap 7-9: 

  • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. 


Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!