Historjá - Stygn för Sápmi

 • Geografi
 • Historia
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Slöjd och Konsthantverk
 • Mänskliga rättigheter
 • Traditioner och sed
 • Samtidshistoria
 • språk
 • Dokumentär

Sverige 2022 | Regi Thomas Jackson  | 1h 28min svenskt tal, svensk text.

En poetisk och drabbande skildring av den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba. Hennes konst beskriver den samiska kulturen, idag och historiskt. Den skildrar även samernas rennäring, som i grunden hotas av den globala klimatkrisen.

För fördjupande arbete i klassrummet se Levande Historias seminarie "Rasism mot samer i historien och idag".

I samarbete med Levande Historia, bjuder vi på visningarna av denna film.
Dvs kostnadsfri för alla elever, F-gymnasiet, i Göteborg oavsett organisationstyp och inriktning.

Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för gymnasiet i bl a bild, historia och samhällskunskap. Exempel:

Bild och form:

 • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Samhällskunskap: 

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Historia:

 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv.

Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring är inte tillåten på Skolbiovisningarna!