Golden Land

Inställd

 • Geografi
 • Globala perspektiv
 • Identitet
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Normer
 • Samhällskunskap
 • Familj
 • Naturvetenskap
 • Traditioner och sed
 • språk
 • Dokumentär

Finland 2022 | Regi Inka Achté | 1h 24min somali och finskt tal, svensk text. 

När finsk-somaliska Mustafe upptäcker att hans familjs mark är full av koppar och guld bestämmer han sig för att lämna sitt trygga familjeliv i norr och flytta till Somaliland. Men att starta upp ett gruvbolag på Afrikas horn visar sig vara svårare än Mustafe anat och medan han går vilse i klanfejder och byråkrati för att få upp sina rikedomar ur marken, kämpar hans barn med att finna sin plats i sitt nya hem, där allt är så olikt det de växt upp med i Finland. Golden Land är ett hjärtevärmande porträtt av en familj som, trots sjudande rasism, byggt sitt liv i Finland men lämnar allt för drömmen om att bruka sin egen jord och förvalta sin släkts rikedomar innan de faller i klorna på globala storaktörer.

Golden Land är en berättelse om flykt, kulturell identitet och begreppet hem.


Kopplingar till Läroplanen
Filmens teman går att koppla till det centrala innehållet i Läroplanen för årskurs 7-9 och gymnasiet i bl a geografi, samhällsvetenskap och historia. Exempel:

Geografi 7-9:

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Geografi Gym 1:

 • Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan befolkningsutveckling, resurstillgång, resursanvändning och intressekonflikter. Etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.

Samhällskunskap 7-9:

 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Historia 7-9:

 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Obs! uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.

Trivselregel
Förtäring - gäller ej vatten - är inte tillåten på Skolbiovisningarna!