För lärare: Se mer, se queer


Hur tolkar vi konsten? Se mer, se queer är en handledning för att upptäcka konsten ur ett normkritiskt perspektiv.

Konst har genom tiderna ofta skapats av män, för män. Det vanligaste perspektivet är därför att betrakta konstverk utifrån ett manligt perspektiv. På samma sätt ser vi ofta på konst med en heteronormativ blick, eftersom den dominerar i samhället. Både skildringar av nakna kvinnor och män tolkas ofta som att de avbildade ska behaga heterosexuella män. Men vi kan titta på konsten på fler sätt än så!

Här kan du ladda ner en enkel handledning för att se konst ur ett normkritiskt perspektiv och ta del av innehållet som en webbutställning.


Ladda hem materialet under Bilagor till höger. 

Länk till webbutställning: http://emp-web-34.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=exhibition&objectId=1015268&viewType=detailView 


Fundera gärna på följande när du ser på konsten:
För vems blick tror du att konstverket är skapat? Vem hade råd, makt att köpa konst och varför tror du att just detta motiv beställdes?

Skulle konstverket bli annorlunda om upphovspersonen var av annat kön eller hade en annan sexualitet än vad du antar? Hur påverkas din upplevelse av konstverket?

Vad vet du egentligen om personerna i bilden och deras kön, relationer och sexualitet? Ofta antar vi saker utan att tänka efter.

Några av orden i texterna kan behöva förklaras lite närmare, se begreppslistan nedan:


/Könsidentitet
En persons självupplevda kön, det vill säga det/de kön en person känner sig som, en kan också känna sig som inget kön alls. Ingen utom personen själv kan bestämma detta.

/Binder

En slags undertröja som trycker in brösten och gör att de inte syns så tydligt.

/Cisperson
En cisperson är någon som känner att det kön som hen blivit tilldelad vid födseln helt stämmer överens med hens könsidentitet.

/Transperson
En transperson är någon som känner att det kön som hen har blivit tilldelad vid födseln inte alls eller bara delvis stämmer överens med hens könsidentitet.

/Heteronormen
Enligt heteronormen förväntas människor vara antingen kvinna eller man och ingenting annat, och man talar om dessa två som motsatta kön. Kvinnor och män förväntas vara olika; feminina respektive maskulina. I heteronormen förväntas alla vara cispersoner, heterosexuella och eftersträva monogama parförhållanden.

/Flersamhet
Utövandet, önskan om eller förmågan till flera samtidiga kärleksrelationer, med samtycke från alla inblandade.