Skolprogram - högstadiet - Bygga demokrati 1 Bas

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Globala perspektiv
  • Grupparbete/övning
  • Etik och värderingar
  • Samhällskunskap
  • Mänskliga rättigheter

I en levande demokrati så är det alltid en god idé att prata om demokrati - även om det inte är valår. Ett system vi här i Sverige ser som självklart och som det enda tänkbara. Men vad är egentligen demokrati?

I det här skolprogrammet fokuserar vi på det aktiva i demokratin – hur människor gör, utvecklar och utmanar demokratin. Kan demokratin tas för given? Vad krävs för att demokratin ska fungera och förbättras? Kan demokrati se ut på olika sätt?

Vi koncentrerar oss på Sverige men blickar även ut i världen. Med hjälp av övningar, samtal och diskussioner borrar vi ner oss i demokratins beståndsdelar, stöter och blöter demokratiska dilemman, identifierar historiska milstolpar samt tar sikte på framtiden. Allt med målet att ge fördjupade kunskaper och perspektiv kring vad demokrati är och hur den görs.

I programmet så arbetar vi i utställningen Korsvägar som har en del som fokuserar på just demokrati. Vi tittar även på utomeuropeiska exempel där samhället har organiserats på sätt som liknar det som kallas demokrati och som ifrågasätter om demokratin är helt igenom en europeisk idé.

Skolan har ett viktigt ansvar i att fostra barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. Låt ett besök hos oss inspirera till att hålla samtalen om demokrati och vad den är, kan och bör vara - levande.


Programmet kan ges i två olika versioner - bas och fördjupning. Bas är mer anpassat till högstadiet och fördjupning är mer anpassat till gymnasieskolan.