Skolprogram - högstadiet - gymnasiet -Välja väg

  • Debatt och diskussion
  • Globala perspektiv
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Existentiella frågor

Vår värld står inför stora utmaningar. Människors sätt att leva orsakar dessa. Vi pratar om höjda havsnivåer, arters utdöende och mänsklighetens överkonsumtion av naturens resurser. Kort sagt vi står inför ett vägskäl. Det vi gör eller inte gör idag får stora konsekvenser för framtiden. Vi står helt enkelt inför ett historiskt vägskäl.  

Vi arbetar i utställningen Korsvägar och med vatten som röd tråd undersöker vi möjligheter och utmaningar kring det forskningen är överens om. Vi lever i en tid där vi har alla förutsättningar och all kunskap att bromsa effekterna av vår påverkan men frågan är hur och vem som ska ta de avgörande stegen.  

Välja väg handlar om hållbar utveckling och om att vara människa och vi arbetar även med Agenda 2030 särskilt mål 12 mål 6 mål 14. Skolprogrammet är utarbetat för att koppla till lgr 22 och lgy 22.


Jobbar du med vuxenutbildning och vill boka ett skolprogram, kontakta oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se