skolprogram - gymnasiet - Bygga demokrati 2 Fördjupning

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Globala perspektiv
  • Lyssna och prata
  • Mänskliga rättigheter

I en levande demokrati så är det alltid en god idé att prata om demokrati. Demokrati är det system vi här i Sverige ser som självklart och som det enda tänkbara. Men vad är egentligen demokrati och hur står det egentligen till med demokratin i världen?  

I det här skolprogrammet fokuserar vi på det aktiva i demokratin – hur människor gör, utvecklar och utmanar demokratin. Kan demokratin tas för given? Vad krävs för att demokratin ska fungera och förbättras? Kan demokrati se ut på olika sätt?   

 Med hjälp av övningar, samtal och diskussioner borrar vi ner oss i demokratins beståndsdelar, stöter och blöter demokratiska dilemman, identifierar historiska milstolpar samt tar sikte på framtiden. Allt med målet att ge fördjupade kunskaper och perspektiv kring vad demokrati är och hur den görs. 

I programmet så arbetar vi i vår nya utställning Demokrati finns inte – vi gör den. Där har vi samlat berättelser från demokratiaktivister runt om i världen som svarar på frågan hur just de gör demokrati. Det är en mångfald av berättelser och föremål som kopplas teoretiskt till aktuell demokratiforskning från V-Dem -ett internationellt forskningsprojekt baserat i Göteborg som undersöker hur demokratin ser ut i världens länder. V-Dem arbetar med fem byggstenar för att förklara vad demokrati är. Dessa är:  

  • Rättvisa val (valdemokrati) 

  • Jämlikhet (egalitär demokrati)  

  • Frihet (liberal demokrati) 

  • Samtalsdemokrati( deliberativ demokrati)  

  • Deltagande (deltagande demokrati) 

Skolan har ett viktigt ansvar i att fostra barn och unga till demokratiska samhällsmedborgare. Låt ett besök hos oss inspirera till att hålla samtalen om demokrati och vad den är, kan och bör vara - levande. Även när det inte är valår. 

Programmet kan ges i två olika versioner - bas och fördjupning. Bas är mer anpassat till högstadiet och fördjupning är mer anpassat till gymnasieskolan.  


Till ämnet har vi även en digital lärresurs där man genom övningar, fakta och interaktiva verktyg kan vidga förståelsen för vad demokrati är.

Lärresursen hittar ni här: Bygga Demokrati

 


Jobbar du med vuxenutbildning och vill boka ett skolprogram, kontakta oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se