Studiematerial: Snacka om konst

 • Debatt och diskussion
 • Demokrati och jämställdhet
 • Filosofi
 • Globala perspektiv
 • Historia
 • Lyssna och prata
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Samhällskunskap
 • Samtidskonst
 • Existentiella frågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Genus
 • Värdegrund
 • HBTQ
 • Samtidshistoria

Låt konsten väcka nya tankar och perspektiv! Många samtidskonstnärer behandlar aktuella ämnen och områden i sin konst. I Snacka om konst – som stör och berör presenteras 15 konstnärer och verk tillsammans med öppna frågor och fördjupningsuppgifter på teman som normer, yttrandefrihet, migration och representation.

På varje kort finns en bild och en text om verket, en kortare text om konstnären, 3–4 öppna frågor och lika många uppgifter som inbjuder att ta reda på mer. Vi ger också exempel på konstnärer som arbetar på liknande sätt eller med liknande teman. På ett inledande kort finns tips om hur du kan använda korten tematiskt och hur du kan arbeta med bildanalys och skapande aktiviteter kopplade till de olika konstverken.

Korten passar bra som undervisningsmaterial i samhällsämnena där de kan ge nya ingångar till diskussion. De kan också användas i bildundervisningen. Arbetssätt och metoder kan förstås anpassas och varieras men målgruppen är främst elever från 15 år.

Exempel på frågor som tas upp i materialet:

 • Vad har format dig till den du är? Hur mycket av detta tror du formats av andra människor, av kultur, ideologi, plats, arv eller generation? 
 • Hur tror du att jorden och våra liv kommer att se ut om 100 år? 
 • När tycker du att det är viktigt att visa civilkurage? 

En grupp gymnasielärare i Göteborg har arbetat med materialet och så här säger en av dem:

”Det är ett galet bra material som ni har producerat som spänner över många spännande och högaktuella områden. Varje kort kan användas till en serie lektioner.”

FRÅGORNA BERÖR FÖLJANDE ÄMNEN

 • Miljö/natur
 • hbtqi/normer
 • yttrandefrihet/demokrati
 • migration 
 • historieskrivning/representation
 • kulturarv/nationalism
 • etik/moral
 • framtid

MÅTT

Korten är 21 x 26 cm och är tryckta på tjockt papper (300g). De ligger i en kraftig kartong som har måtten 22,5 x 27,5 x 4 cm.

KÖP- OCH BESTÄLLNINGSINFORMATION

Försäljningsställen: Göteborgs Konsthall och i butiken på Göteborgs konstmuseum. Pris: 200 kr (188 kr exklusive moms)

Man kan också beställa materialet via denna länk: https://undersoka.enkater.goteborg.se/-/F0007747JD5C1