Den underbara färgen

  • Filosofi
  • Historia
  • Konst och bild
  • Etik och värderingar
  • Svenska
  • Existentiella frågor

För ungefär hundra år sedan fanns det några konstnärer i Göteborg som tyckte att färgen var det viktigaste av allt. De brukar kallas göteborgskolorister. De var inte de enda som tyckte att färgen var viktig, det fanns konstnärer både innan och efter dem, och i andra länder, som tyckte likadant. Tillsammans använde de färg för att berätta, om platser, minnen, drömmar, föremål eller människor. Under visningen dyker vi in i göteborgskoloristernas sätt att arbeta. Men vi stannar inte där, utan undersöker också hur historien om dem har berättats, om den är rättvis eller om där finns nya saker att upptäcka. Lektionen åldersanpassas.


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.


Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 580:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 550 kr.