The Woman King

  • Film
  • Historia
  • Mänskliga rättigheter
  • Krig

USA 2022 | Action, drama | Regi: Gina Prince-Bythewood | 2h 15 min | Engelska, svensk textning

Historien om Agojie, en kvinnlig armé, som skyddade det afrikanska kungadömet Dahomey på 1800-talet med skicklighet och hängivenhet som tidigare inte skådats. Inspirerat av sanna händelser följer filmen general Nanisca när hon tränar nästa generation rekryter och förbereder dem för strid mot en fiende som är fast besluten att förgöra dem. Vissa saker är värda att slåss för... (Filmstaden)

Skolbio tycker: En spännande utgångspunkt för vidare forskning om Afrikas historia, före, under och efter den transatlantiska slavhandeln. En film är alltid ett fiktivt verk som dramatiserar historien, men också en intressant utgångspunkt för sökandet efter fakta och ny kunskap. Fundera också kring historieskrivning: Hur bevarar vi historia, vems historia bevaras och vem får berätta? 

Filmen och dess kringmaterial går att koppla till undervisningen i historia.  


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt genom historien och för historiska skeenden som har påverkat nutiden. 

Genom att ge perspektiv på långa historiska linjer med relevans för nutiden, såsom levnadsvillkor, migration och makt, ska undervisningen ge eleverna en fördjupad förståelse för hur historisk utveckling präglas av både kontinuitet och förändring. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historiska kunskaper. Arbetet med källor ska även ge eleverna förutsättningar att leva sig in i det förflutna. 

Centralt innehåll historia åk 7-9:

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika
  • Europeisk nationalism, imperialism och framväxten av olika former av demokrati och diktatur
  • Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
  • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Vidare läsning:
Levin, Amat (2022). Svart historia. Malmö: Producerad av MTM

Om Agojie: The Real History Behind 'The Woman King' | The Agojie Warriors of Dahomey | History | Smithsonian Magazine


Samlade länkar från Världskulturmuseet för vidare forskning efter filmen:
https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/skolprogram-online/afrikanska-kulturer/

Poddavsnitt om den svenska slavhandeln. Avsnittet går att lyssna på direkt från Världskulturmuseernas sida: https://open.spotify.com/episode/2N6S7buuygaNPqQWvM2zWq?si=3X17bm4kRxeANZFD3dwTGw https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/video--podcast/inside-the-box/ (avsnitt 25)

Länkar från Etnografiska: https://www.etnografiskamuseet.se/utstallningar/afrika-pagar/

Sveriges historiska roll i slaveriet: https://sverigeshistoria.se/lektioner/den-fridfulla-gatan-pa-slavon/

Om Kungariket Benin och koloniseringen av Afrika: https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/skolprogram-online/allt-har-en-historia/kungariket-benin-och-den-europeiska-koloniseringen-av-afrika--minneshuvud-av-drottningmoder-1800-tal-e.v.t/

Om museernas återlämnande av kulturella föremål: https://www.varldskulturmuseerna.se/samlingarna/aterlamnande-av-foremal-ur-samlingarna/benin-aterlamnande/