Skolprogram - mellanstadiet - Bråka och bli sams

  • Globala perspektiv
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Vänskap
  • Värdegrund

Att leva tillsammans är både härligt och roligt, men också svårt. Vi är alla olika och har olika behov. Det kan leda till missuppfattningar som i sin tur kan leda till krockar. Att få verktyg för hållbara relationer är centralt för detta skolprogram.

Genom att pröva olika roller och sätt att hanterar olika situationer kan eleverna upptäcka andra perspektiv. Det finns många sätt att hantera konflikter.

Vi gör gruppövningar och tittar på föremål. När kan det vara bra att dra sig undan och när passar det att bita ifrån?

I Bråka och bli sams besöker vi en avskild del i utställningen Tillsammans.

Skolprogrammet kopplar till läroplanen och skolans värdegrund.

Skolprogrammet får även att boka på vår hemsida men då med starttid 10:15. Välj "Skolprogram Tillsammans":
Världskulturmuseet Internetbokning (varldskulturmuseet.se)