Skolprogram - Världens spel

  • Geografi
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Lyssna och prata
  • Värdegrund
  • Traditioner och sed

Vad är ett spel egentligen? Vem bestämmer hur det ska spelas? I utställningen Världens spel erbjuder vi skolprogram för åk4-9 och gymnasiet.

I utställningen tittar vi på spel från hela världen, nya som gamla. Vi kommer att ta reda på var en del spel kommer ifrån samt hur de har uppstått ur traditioner och kulturer.

I skolprogrammen arbeta vi med med problemlösning på olika sätt, fundera på vad ett spel behöver för att kunna spelas, vad som är målet i ett spel och hur ett spel kan vara utformat etc.

Skriv i meddelandefältet vilket av följande skolprogram ni önskar när ni gör bokningen. 

De skolprogrammen vi erbjuder är följande:

ATT GÖRA EGNA SPEL (mellanstadiet)
Eleverna arbetar med att ta fram egna brädspel.
Besöket inleds med en historisk tillbakablick och får se hur spel har ändrats och kombinerats. Efter det får eleverna i mindre grupper börja komma på egna spel till givna spelplaner där de får olika utmaningar längs vägen.

Eleverna får här möta speldesign i en enklare form och arbetar med idégenerering, överenskommelse om spelets mål samt påbörja designprocessen. Grupparbetet tas med tillbaka till klassrummet där ni kan fortsätta att jobba med spelets regler och öva på instruerande text.
Besöket avslutas med att eleverna får testa de olika spelen i utställningen. 

SPEL - INSTRUKTIONER & REGLER (högstadiet)
Eleverna arbetar med att ta fram egna instruktioner och regler.
Detta är en mer komplex version av Att göra egna spel. Besöket inleds med en historisk tillbakablick och får se hur regler har ändrats, kombinerats samt hur regler sprids. Efter det får eleverna i mindre grupper olika utmaningar där de kombinerar spel, lägger till och tar bort regler. För de elever som behöver extra utmaning har vi avdelningen Bortglömda spel. Vissa av dessa arbetar spelarkeologer med att ta fram regler till, bland annat med hjälp av AI. Kanske kan era elever komma på reglerna. 

Utöver syftet i Att göra egna spel får eleverna även jobba med problemlösning, instruerande texter, fundera på vad ett spel behöver för att kunna spelas, vad som är målet med ett spel och hur ett spel kan se ut på olika plan. Grupparbetet tas med tillbaka till klassrummet där ni kan fortsätta att jobba med spelets regler och öva på instruerande texter.
Besöket avslutas med att eleverna får testa de olika spelen i utställningen.

UPPDRAG SPEL (högstadiet, gymnasiet)
Eleverna arbetar med att analysera spels betydelse och påverkan.
Besöket inleds med en visning där vi tittar på olika spel och hur de har uppstått ur exempelvis religion, andlighet, sägner och myter men även hur spelen kan har setts som ondskefulla, farliga och som hot mot makten. Eleverna får sedan i grupper välja ut olika spel i utställningen som de lär sig mer om, beskriver och analyserar kring vilken påverkan/betydelse spelet har haft.

Skolprogrammet rör sig kring ämnena historia, samhälle och religion. Beroende på hur du som lärare väljer att arbeta vidare efter besöket så går det lätt att arbeta ämnesöverskridande med även bland annat svenska och bild & form. 

SPEL ÖVER TID OCH RUM (gymnasiet)
Här får eleverna en guidning där vi belyser spel ur olika vinklar. Hur vi ska vinkla visningen planerar vi tillsammans med dig som lärare och anpassar så gott vi kan för just din gymnasieklass.
Vi kommer att lära oss om spel från hela världen och från olika tider. Möjliga teman kan exempelvis vara: förbjudna spel, genus, spel ur andligt och religiöst perspektiv för att nämna några infallsvinklar.

UPPTÄCK VÄRLDENS SPEL (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet)
Besöket inleds med en enklare visning av utställningen och efter det får eleverna testa de olika spelen i utställningen. Här kan det vara bra om ni som lärare meddelar om ni vill att eleverna ska kunna spela dator- och arkadspelen eller om ni hellre vill att eleverna ska testa på sådana spel som de inte kan spela hemma.

Upptäck Världens Spel har ingen anknytning till skolverkets läroplan men funkar bra som utflyktsmål i början av terminen som en kick-off eller i slutet av terminen som en kick-out.

GLÖMT INTE! Skriv i meddelandefältet vilket av skolprogrammen ni önskar när ni gör bokningen.