Paddington 2

 • Film
 • Identitet
 • Humor
 • Vänskap
 • Familj

OBS. LUMLARNAS FÖRTROLLADE SKOG UTGÅR OCH ERSÄTTS AV PADDINGTON 2.

Storbritannien 2017 | Spelfilm, komedi | Regi: Paul King | Swedish Film | 1h 44 min | Engelska, svensk text.

Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. Alla älskar den charmiga lilla björnen som sprider glädje och marmelad var han än går. När Paddington letar efter den perfekta presenten till sin faster Lucys hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha råd att köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt blir boken stulen! Nu är det upp till Paddington och familjen Brown att avslöja tjuven, en skurk som dessutom tycks vara en mästare i förklädnad. Filmen har stöd för syntolkning.

Filmen och dess kringaktiviteter går att koppla till undervisningen i bild och svenska.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna! 


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22) 

Bild åk 1-3:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer. 

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Svenska åk 1-3:

 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.