Exodus

 • Demokrati och jämställdhet
 • Samhällskunskap
 • Mänskliga rättigheter
 • Barnkonventionen
 • Krig
 • Flyktings frågor

Sverige 2022 | Drama, spelfilm | Regi: Abbe Hassan | 1h 42 min | Arabiska, svensk text 

I en film fylld med mänsklig värme får vi lära känna 12-åriga Amal som flyr kriget i Syrien och tvingas lägga sitt liv i människosmugglaren Sams händer. Sam är den som kan rädda henne från såväl krigets som människohandelns fasor och Amal är den som med sin fantasi och lekfullhet kan lätta på Sams cyniska sinne och förmå honom att göra upp med sitt förflutna. (TriArt)

REGIVISION ABBE HASSAN:

”Antalet människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krig ochförföljelse under senare år är den högsta siffran sedan andra världskriget. Enligt FN är hälften av dem barn. Jag har själv varit ett av dessa barn på flykt. Så det är svårt för mig att inte bli berörd av vad som händer i världen idag. Det är också mitt ansvar att berätta den här historien och jag vill göra det på mitt eget sätt. Min historia utspelar sig i ett tragiskt ingenmansland mellan Europa och Asien, mellan liv och död. Den berättas av Amal 12 och Sam 40 år gamla, människor av kött och blod. Jag är övertygad om att nyckeln till att berätta det här är med värme och humor, men också med respekt för den mörka verkligheten. Amal och Sam är våra huvudpersoner, de kommer från skilda världar. Det skapar krockar och missförstånd, men de kompletterar också varandra på ett oväntat sätt. Tillsammans skapar de en sort tvehövdad person. Genom barnet kan vi tillåta oss själva att vara ärliga, naiva och orädda. Genom den vuxne kan vi vara cyniska och mer socialt slipade. Relationen mellan Sam och Amal kan liknas vid en far/dotter-relation eller den mellan lärare och elev där rollerna kan skifta. Filmer som Leon, En oväntad vänskap och De 400 slagen är referenser av den enkla anledningen att det är historier om människan och vår oändliga förmåga att anpassa oss till olika situationer och leva vidare.”

Filmen går att koppla till undervisningen i samhällskunskap.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende. 

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna! 


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund. 

Samhällskunskap: 

Åk 4-6:

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Åk 7-9:

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.
 • Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.
 • Migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag.