Skolan vid världens ände

 • Demokrati och jämställdhet
 • Globala perspektiv
 • Samhällskunskap
 • Mänskliga rättigheter
 • Barnkonventionen
 • Traditioner och sed

Bhutan 2021 | Drama | Regi: Pawo Choyning Dorji  | 1h 50 min | Dzongkha, svensk text 

Missa inte denna vackra, stillsamma och verklighetsförankrade berättelse från en plats långt bort.

Denna lilla film från kungadömet i östra delen av Himalaya (inklämt mellan Kina och Indien) med sina blott 750 000 invånare har varit en överraskning på bio i många länder. 

Detta är berättelsen om Ugyen Dorji, en ung lärare som drömmer om att bli popsångare och ägnar mer tid åt att vara ute och festa på stadens krogar än att sköta sitt jobb. Skolledningen tröttnar på honom och ger honom ett ultimatum – ta jobb som lärare i Lunana, annars åker du ut!

Dorji tackar motvilligt ja och befinner sig snart på sin långa resa till Lunana, vilken avslutas med åtta dagars stenhård vandring uppför bergen. Skolan i Luana är inte bara den mest avlägsna skolan i Bhutan – det är den mest avlägsna i hela världen!

I Lunana finns inga butiker, inga telefoner, inget internet… Och så jäkla kallt att man är tvungen att ställa in en yak i klassrummet för att värma upp det!

Kulturkrock mellan den nya och gamla världen möts i denna oerhört charmiga, ömsinta och tänkvärda film som värmer mer än om man ställer in en yak i biografen!

TRIVIA:

 • Alla skådespelare i Lunana är bergsbor.
 • För att ta sig till inspelningsplatsen tvingades hela filmteamet att ta sig per fot uppför bergen. En uppfriskande promenad som tog en vecka.
 • För att få upp kameror och all annan utrustning, proviant, varma kläder etc använde man sig av 65 åsnor.

(Studio S Entertainment)

Filmen går att koppla till undervisningen i samhällskunskap och geografi.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

GEOGRAFI ÅK 7-9:

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och mönster på olika platser och i olika regioner. Undervisningen ska vidga och fördjupa elevernas kunskaper om naturgivna processer och människans verksamheter i olika delar av världen, och hur dessa påverkar landskap och livsmiljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att växla mellan olika rumsliga perspektiv: lokala, regionala och globala, liksom mellan olika tidsperspektiv.

 • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
 • Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.
 • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor

SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 7-9:

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.


UR LÄROPLANEN FÖR GYMNASIESKOLAN (LGY11): 

NATURKUNSKAP:

 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

SAMHÄLLSKUNSKAP:

 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.