Bilder av varandra - Jag är Zlatan - ett heldagspaket för åk 9

 • Identitet
 • Litteratur
 • Familj
 • Sport
 • Uppväxtskildring

Sverige 2022 | Regi Jens Sjögren | 1h 40min svenskt, engelskt tal, svensk text. Syntolkning och uppläst textning finns tillgänglig i appen MovieTalk.


Bilder av varandra – ett paket för årskurs 9 

En heldag med studiebesök, bio, seminarium och möjlighet att skapa egen film  - allt på temat förebilder, demokrati och om att göra sin röst hörd. Aktiviteten består av två delar. Den första delen sker på Gothenburg Film Studios där filmen Jag är Zlatan visas. Därefter får alla en picknickpåse och chartrad buss till Bananpiren och Frihamnsdagarna. Där får eleverna möjlighet att ta del av ett brett program inklusive seminariet  Bilder av varandra, ett samtal om förebilder. Där bland annat filmteamet medverkar. Eleverna uppmuntras också att delta i en tävling på temat förebilder, med fina vinster.

STARTPLATS
Gothenburg Film Studios, Polstjärnegatan 10, Studio 2 Länk till plats via googlemaps


Paketet erbjuds åk 9 genom en samverkan mellan Jubileumssatsningen, Demokratisatsning med ungt inflytande, Gothenburg Studios Development & verksamheten KinemaLab,  Kulturförvaltningen med Skolbio och konsulenter och är en del av Göteborg 400 år 

För Åk 9 och medföljande pedagoger

 • Pris: Kostnadsfritt
 • Platser & Bokning: Begränsat antal platser. Först till kvarn!
  Bokningen avser hela paketet. Det går inte att välja att delta på endast filmvisning eller endast Frihamnsdagarna.
  OBS! Bokningen är bindande.
 • Seminariet Bilder av varandra är på Scen Ingrid på Bananpiren, Frihamnsdagarna. 
 • Har du frågor om arrangemanget eller bokningen, kontakta Sofia Åhrman sofia.ahrman@kultur.goteborg.se

PROGRAM

09:00-09:15 - Demokratisatsningen hälsar välkomna och beskriver dagens upplägg.

09:15-09:30 - Om filmskapande och Gothenburg Filmstudios. 

09:30-11:10 - Skolbio Jag är Zlatan
Filmen växlar mellan Zlatans barndom i Rosengård och hur han med talang, hårt arbete och trots motgångar vågade tro på sig själv och sin livsdröm.

11:10-11:25 - Vem är din förebild? Filmpedagogerna presenterar möjligheten för eleverna   att skapa egen film samt delta i en tävling under eftermiddagen på   Frihamnen: Vem är din förebild och vad har hen fått dig att   tänka/känna/göra? 

11:25 -12:00 - Picknickpåse och chartrad buss till Frihamnen.
Picknickpåsen = frukt, juice, större ostmacka. Dvs allt nötfritt, vegetariskt. Även några laktosfria samt glutenfria mackor finns. Observera att vid andra matpreferenser behöver elev/skola ombesörja detta själva.


På Frihamnsdagarna är ni fria att välja vad ni tar del av ur Frihamnsdagarnas program se Program 2023 – Frihamnsdagarna

12:20-12:40 Vi rekommenderar seminariet: Bilder av varandra, ett samtal om förebilder. Medverkar gör bland annat personer ur teamet runt filmen Jag är Zlatan. Seminariet är arrangerat av Jubileumsprojektet. Demokratisatsning med ungt inflytande. Ett samtal om ungas förebilder och vem som faktiskt får ta plats i samhällsbygget. Rörlig bild och film spelar stor roll i dagens samhälle. Det handlar om bilder av varandra. Om bilder av människor omkring oss, men   också bilder av de som vi inte möter lika ofta i vår vardag.

12:00-16:00 - Möjlighet att göra egen film. Filmpedagogerna finns på plats i Paviljongen.
Vem är din förebild och vad har hen fått dig att tänka/känna/göra?


LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22):

Heldagens tema kring demokrati och förebilder, och fortsatta samtal i klassrummet om filmen och eventuellt boken, kan kopplas till kursplanerna i samhällskunskap, svenska och bild.
Filmen gestaltar en del av boken; Zlatans uppväxt och vägen till Ajax, så ni kan med fördel fortsätta med resten av boken som rör Zlatans fortsatta proffskarriär. Filmhandledningen berör både filmens form och teman, som demokratiaspekten genom en sektion med diskussionsfrågor om representation; vem som får utrymme i media och hur utrymmet gestaltas.

SAMHÄLLSKUNSKAP ÅK 7–9:
Undervisningen ska … ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras levnadsvillkor och hur de kan påverkas av faktorer som kön och socioekonomisk bakgrund. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. (…) Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Hur media produceras, distribueras och konsumeras samt vilka möjligheter och svårigheter det kan innebära för mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.

SVENSKA ÅK 7–9:
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. (…) Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.
 • Sammanfattning av texter.
 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

BILD ÅK 7–9:
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer.

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Digitalt skapande och digital bearbetning av fotografier, rörlig bild och andra typer av bilder
 • Hur bilder kan kopplas till egna erfarenheter och företeelser i elevernas visuella kulturer. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
 • Mediebilders utformning och påverkan och hur dessa bilder kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras