Till vildingarnas land

 • Film
 • Filosofi
 • Identitet
 • Etik och värderingar
 • Sorg
 • Existentiella frågor
 • Humor
 • Vänskap
 • Relationer
 • Familj
 • Barnkonventionen
 • Äventyr

USA 2009 | Drama, spelfilm | Regi: Spike Jonze | Swedish Film | 1h 40 min | Engelska, visas dubbad till svenska.

Spike Jonzes underbara filmversion av den klassiska älskade boken av Maurice Sendak; om en fantasiresa över havet, farliga vildingar och mat som fortfarande står varm på bordet när en kommer hem igen. 

Max, som i filmatiseringen av Sendaks bok har blivit några år äldre än i den litterära förlagan, pockar på uppmärksamhet hemma. Han känner sig förbisedd och maktlös när tillvaron förändras och ingen tycks ha tid för honom, storasystern umgås med sina vänner och mamman har bjudit hem sin nye pojkvän. Iförd sin vargdräkt ställer sig Max på köksbordet och skriker ut sin frustration. 

Utspelet resulterar i att Max biter sin mamma och förstör sin systers rum innan han uppriven och bestört springer ut från huset. Han springer genom grenar och snår tills han kommer fram till vattnet och hans framfart stoppas. Men där ligger en liten båt. Snart är Max ute på öppet hav och han färdas genom regn och solsken, natt och dag, tills han når Vildingarnas land. 

Hos vildingarna blir han mottagen med viss förvåning. Vem är den lille pojken? Går han att äta? Vildingarna är våldsamma och klumpiga, men framförallt är de melankoliska och desperata efter en ny kung som kan skydda dem från sorg och ensamhet. Till vildingarnas förtjusning berättar Max att han är kung i sitt hemland och att han har en kappa som kan skydda dem alla från vemodet. Det dröjer inte länge innan han förs fram på vildingarnas axlar som nyutropad härskare över deras rike. 

Till en början är uppgiften rolig och Max verkar njuta av den nyfunna gemenskapen och vildingarnas passion för att förstöra saker. Men snart visar sig tillvaron mer komplicerad. Inte ens i Vildingarnas land kan ju Max kontrollera känslor och snart ökar pressen när hans lögn hotar att bli påkommen. Vildingarna tacklas, i likhet med Max, med stora och kaotiska känslor, som de inte förmår värja sig emot och Max inser att han inte kan bemästra varken deras eller sina egna bekymmer. De behöver lära sig att leva med alla sorters känslor, och de skulle behöva en mamma. Precis som Max behöver sin mamma. Med ett smärtsamt avsked lämnar Max Vildingarnas land på samma sätt som han kom dit och återvänder hem. (Filminstitutets filmhandledning)

Ta med bokens förlaga in i filmsammanhanget. Läs, se på bilderna, identifiera figurerna och fundera kring vad Spike Jonze och manusförfattaren Dave Eggers har lagt till för filmens utbyggda berättelse. Dave Eggers skrev även en bok: Vildingarna, efter arbetet med att bygga ut manuset.

Filmen och boken går att koppla till undervisningen i svenska.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Svenska:

Åk 1-3:

 • Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.
 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter. 
 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kommentarer.
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll. 
 • Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Åk 4-6:

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.