Victor och Josefine - Resan till Snackistan

 • Demokrati och jämställdhet
 • Film
 • Musik
 • Normer
 • Humor
 • Mänskliga rättigheter
 • Sång och musik
 • Animation
 • Tecknad film

Frankrike 2023 | Animerad spelfilm | Regi: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | 1h 20 min | Dubbad till svenska  

Res med musen Josefine och björnen Victor till hans hemstad, där allt är för att det bara är så, och ingen får spela fler toner än noten C på sina instrument.

Victor och Josefine är bästa vänner, trots att han är en stor hungrig björn och hon en mycket liten mus. När Victors värdefulla fiol går sönder reser de till hans hemland Snackistan för att få den lagad. Här bor världens bästa musiker som brukar sprida glädje med härliga toner, men väl på plats upptäcker Victor och Josefine att all musik är bannlyst sedan flera år. Det finns dock modiga invånare som kämpar mot förbudet, och tillsammans med dem samt en mystisk maskerad hjälte försöker våra båda vänner se till så att musiken åter släpps fri i björnarnas land. (Filmstaden) 

Filmen går att koppla till undervisningen i musik, bild och svenska. 


PRAKTISK INFORMATION 

BOKNING 
Filmernas åldersrekommendation är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna.  

TRIVSELREGLER 
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen. 
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna! 
 


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22) 

Förskoleklass:

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud. 
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. 
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. 
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. 

Musik åk 1-3: 

 • Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemble spel.
 • Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.
 • Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.
 • Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.
 • Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.
 • Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom. 

Bild åk 1-3:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur i form av film, fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer. 

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.
 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.
 • Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.