Hux Flux

En allsångsföreställning med fart och fläkt som spelas i ringform. 

Publik och musikanter sjunger, spelar, leker och dansar tillsammans, var och en utifrån sina förutsättningar. Sångerna är kanske nya för många, men de är enkla, svängiga och inbjuder till medverkan. Flera av sångtexterna i föreställningen är skrivna av barn på skolor i Angered. Det är små och stora betraktelser av livet. Varje dag kan vara ett äventyr i det lilla. Sångerna gestaltas på olika sätt i rytm, rörelse och med olika karaktärer; en rockande delfin, en swingande ängel, en liten sur gubbe. 

Kulturbyrån Gira består av Anna Segerbrant, Ewa J Kristeberg och Åsa Ericsson.
Vi har en stor visskatt att ösa ur, men vi skapar också nya sånger med inspiration från barns tankar, upplevelser och drömmar.
Vi låter barnens ord ta plats i våra föreställningar.
Att tänka på vid bokning

  • Föreställningen spelas uppsökande om 2 tillfällen på en förmiddag. Det innebär att du behöver boka båda tillfällena samma dag till din skola - så prata ihop dig med kollegor och boka båda!
  • max 30 elever per tillfälle
  • Alla grupper får ljudfiler och noter i förväg med sånger som ingår i föreställningen, sånger som kan inspirera både stora och små till fortsatt musicerande på skolan.
  • Föreställningen spelas i ringform. Scenstorlek (9x9m) innefattar både artister och publik. Det är bra med en gympasal, samlingssal, aula eller liknande med fri golvyta.