Skräcken i bäcken

En scenisk saga med den muntliga traditionen, virtuos gitarrmusik och det fysiska uttrycket tätt sammanflätade.


Det var en gång en bäck där alla sa att det bodde ett vidrigt odjur -Skräcken i bäcken. På ena sidan av bäcken bodde en flicka och på den andra en pojke. Flickan hörde till Kungafolket och pojken till Drottningafolket. Två folk som varit fiender sedan urminnes tider och alltid talat illa om varandra. Nu hade det gått så långt att folken bestämt att bygga en mur emellan sig. En mur som skulle skilja dem åt för alltid.

Men flickan och pojken vill inte ha någon mur. Dom har blivit vänner och tillsammans vågar dom nu trotsa sin rädsla för Skräcken i bäcken. Dom skall ta stenarna och bygga en bro mellan folken, istället för en mur. På natten när ingen ser...


Föreställningen är 30min lång och stimulerar det inrebildskapandet och brukar fungera fint för dem som inte kan så mycket svenska ännu