Dancing Queen

 • Dans
 • Film
 • Familj
 • Genus

Norge 2023 | Komedi, drama, spelfilm | Regi: Aurora Gossé  | Smorgasbord Picture House | 1h 30 min | Norska, svensk text.

En varm filmberättelse där allt sitter på fel och rätt plats: om humor, sorg och vänskap, om att hitta till sig själv och sitt uttryck, att hantera omgivningens press och om dansens helande kraft.

12-åriga Mina blir förälskad i skolans danstalang, känd från sociala medier. Hon bestämmer sig för att bli en fena på hiphopdans och ställa upp i The Mjøsa Challenge, en stor danstävling. Men för att nå sina drömmar finns hinder som måste övervinnas, både väntade och oväntade. (BUFF)

Filmen och aktiviteterna kring den går att koppla till undervisningen i idrott, svenska och musik.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll.  Hör av er till Skolbio så kan vi ofta ordna påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Svenska åk 4-6:

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt
 • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Idrott åk 4-6:

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.
 • Normer kring olika slags aktiviteter. Hur normer påverkar individers deltagande, till exempel normer kring kön och funktionalitet kopplade till olika rörelseaktiviteter.

Musik åk 4-6:

 • Rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 •  Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form och ackord.
 • Musikens påverkan på och betydelse för människa och samhälle. Hur musik kan uppfattas och användas i vardagliga och högtidliga sammanhang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika uttrycksformer kan samspela.
 • Musikaliska karaktärsdrag i konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer.