Buladó

 • Demokrati och jämställdhet
 • Film
 • Globala perspektiv
 • Identitet
 • Etik och värderingar
 • Religionskunskap
 • Existentiella frågor
 • Familj
 • Mänskliga rättigheter
 • Barnkonventionen
 • Traditioner och sed

Nederländerna 2020 | Drama, spelfilm | Regi: Eché Janga | BUFF - Malmö Barn och Ungdomsfilmfestival | 1h 26 min | Nederländska, Papiamento, svensk text. 

En vacker och filosofisk film om sorg, tro och famij.

Kenza bor på den karibiska ön Curaçao. När saknaden över hennes döda mamma trycker på finner hon styrka hos sin farfar och öns spirituella traditioner, vilka står i stark kontrast till hennes pappas rationella synsätt. För att hitta sin egen väg i livet måste Kenza konfronteras med sitt ursprung, ta sig igenom familjekonflikter och pröva sina vingar. (BUFF)

Filmen och aktiviteterna kring den går att koppla till undervisningen i geografi, religion och samhällskunskap.


PRAKTISK INFORMATION

BOKNING 
Åldersrekommendationen är en rekommendation, lärare är själva ansvariga för att avgöra filmens lämplighet för dennes elever avseende längd och innehåll. Hör av er till Skolbio så kan vi ordna med påseende.

OBS! Uteblir besöket utan avbokning, eller om avbokning sker senare än en vecka innan föreställning, debiteras fullt pris för antal elevplatser som bokats. Detta gäller även de kostnadsfria visningarna. 

TRIVSELREGLER
Vi vill betona att det är de medföljande vuxna som ansvarar för sina elever och för ordningen i salongen.
Att äta är inte tillåtet på skolbiovisningarna!  


UR LÄROPLANEN FÖR GRUNDSKOLAN (LGR22): 

Geografi åk 4-6: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att växla mellan olika rumsliga perspektiv: lokala, regionala och globala, liksom mellan olika tidsperspektiv. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor kopplade till klimatförändringar, människans tillgång till och användning av naturresurser, samt befolkningsfrågor och levnadsförhållanden i olika delar av världen. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att analysera och reflektera över olika lösningar på vår tids och framtidens globala utmaningar utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om namn, lägen och storleksrelationer. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att ställa geografiska frågor, analysera och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor med hjälp av olika geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

 • Några grundläggande orsaker till och konsekvenser av fattigdom och ohälsa, till exempel bristande tillgång till utbildning, hälsovård och vatten. Arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel genom Förenta Nationerna (FN).

Samhälle åk 4-6:

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.

Religion åk 4-6:

 • Religionens betydelse i människors liv och människors olika sätt att uttrycka sin religiositet.
 • Begreppen religion och livsåskådning.